Meniu Uždaryti

Respublikinė mokytojų metodinė-praktinė konferencija INOVACIJOS INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ IR INFORMATIKOS UGDYME

Maloniai kviečiame 2022 m. vasario 17 d. 10.00 val. pradinių, pagrindinių, progimnazijų, gimnazijų, vidurinių ir profesinių mokyklų mokytojus, kolegijų bei universitetų dėstytojus į nuotolinę konferenciją „Inovacijos informacinių technologijų ir informatikos ugdyme“.

TIKSLAS

Metodinės, praktinės patirties sklaida, inovatyvių mokymo/si metodų, skaitmeninių priemonių taikymas ugdymo/si procese, siekiant informacinių technologijų ir informatikos ugdymo/si inovatyvumo ir kokybės sinergijos.

DALYVIAI

Pradinių, pagrindinių, progimnazijų, gimnazijų, vidurinių ir profesinių mokyklų mokytojai, kolegijų bei universitetų dėstytojai.

KONFERENCIJOS PROBLEMINĖS SRITYS

  • Metodinės inovacijos: sėkmingų mokymo/si aktyvinimo metodų atradimai, kūrybiškas skaitmeninių technologijų taikymas mokant/is.
  • Į kompetencijas (pažinimo, komunikavimo, kultūrinę, kūrybiškumo, pilietinę, skaitmeninę, socialinę, emocinę ir sveikos gyvensenos) orientuoto ugdymo turinio diegimas.
  • Įtraukusis ugdymas ir mokymo/si pažangos įsivertinimas, vertinimas, refleksija.
  • Hibridinio mokymo/si iššūkiai.
  • Medijų ir informacinis raštingumas, kibernetinis saugumas.
  • Informatinis mąstymas, programavimas, robotika, duomenų tyryba atnaujinamų bendrųjų programų kontekste.

Pranešėjų registracija į konferenciją: Pranešėjo anketa

Dalyvių registracija: elektroninėje renginių registracijos sistemoje.