Meniu Uždaryti

Vadovai, kontaktai

Aidas Žandaris
Prezidentas
El. paštas
Regina Zlatkauskienė
Viceprezidentė
El. paštas
Danguolė Vaitmonienė
Iždininkė

LInMA valdyba:

Rasa Alaburdienė
Tatjana Balvočienė
Rozvita Brazaitienė
Ingrida Kupčiūnienė
Jurgis Pralgauskis
Skaidra Vaicekauskienė
Vytautas Vaičaitis
Danguolė Vaitmonienė
Agnė Zlatkauskienė
Regina Zlatkauskienė
Aidas Žandaris

Revizijos komisija:

Natalija Kocienė (pirimininkė)
Sigita Macienė
Vaida Paukštė