Meniu Uždaryti

Steigimo deklaracija

Lietuvos informatikos mokytojų asociacijos steigimo deklaracija

2000 m. gegužės 13 d. įvykęs steigiamasis susirinkimas pradėjo naujos visuomeninės organizacijos – Lietuvos informatikos mokytojų asociacijos registravimo procesą.

Jau keturiolikti metai informatikos dalyko mokoma visose Lietuvos mokyklose. Kitais metais savo dvidešimtmetį švęs neakivaizdinė Jaunųjų Programuotojų Mokykla. Daugelio aktyvių informatikos mokytojų galvose brandinta asociacijos idėja šį pavasarį tapo kūnu.

Nemažai informatikos mokytojų dalyvauja Lietuvos kompiuterininkų sąjungos Mokymosi sekcijos veikloje, kartu su aukštųjų mokyklų dėstytojais, mokslo ir verslo žmonėmis susirinkdami į neformalias sueigas, aptardami informatikos ir kompiuterių naujienas, šiuolaikinius mokymo ir mokymosi būdus. Galimybė mokytojui bendrauti su plačiu informatikos specialistų ratu ir ateity išliks neįkainojama LIKS MS vertybe.

Informatikos mokytojų asociacijos tikslas – plėtoti asociacijos narių kūrybinę metodinę veiklą, dalykinį tobulėjimą, apibendrinti ir skleisti mokytojų patirtį, ginti savo narių interesus. Ketiname aktyviai bendradarbiauti su Švietimo ir Mokslo ministerija, informatikos pedagogų rengimo bei kvalifikacijos tobulinimo institucijomis dėl ugdymo turinio bei metodų; teikti pasiūlymus dėl techninės ir programinės įrangos diegimo švietime, vadovėlių ir kitos mokomosios medžiagos kūrimo ir taikymo, įvertinti jų tinkamumą ugdymui.

Asociacija organizuos seminarus, konferencijas, konkursus, parodas, ekskursijas, skatins savo narių publikacijas ir kitą kūrybinę veiklą; rūpinsis metodinių rekomendacijų, informacinių biuletenių, straipsnių, jų rinkinių informatikos mokymo klausimais leidyba. Asociacija rems kūrybiškai dirbančius narius ir inicijuos jų stažuotes Lietuvoje ir užsienyje.

Šie tikslai, pacituoti iš gegužės 13 d. patvirtintų įstatų, atskleidžia pagrindinę asociacijos veiklos prasmę – buriamės, kad darytume įtaką savo dėstomo dalyko turiniui ir ugdymo metodams, norime prisidėti prie informatikos dalyko vystymosi, keistis patirtimi, kurti, ginti savo interesus.

Steigiamojo susirinkimo dalyviai inicijavo asociacijos registravimo procedūrą: patvirtino įstatus, valdybą, revizijos komisiją, atverdami kelią naujiems Lietuvos informatikos mokytojų asociacijos nariams. Rudenį, jau gausesniu būriu susirinksime į pirmąją konferenciją ir numatysime konkrečius asociacijos darbus. Jei esate informatikos dalyko entuziastas, norite bendrauti ir kurti, gauti naujausios informacijos ir aktyviai dalyvauti informatikų veikloje – kviečiame prisijungti.

Lietuvos informatikos mokytojų asociacijos prezidentas 
Raimundas Zabarauskas

2000-05-15