Meniu Uždaryti

IT VBE aktualijos

Šįmet IT VBE laikė mažiau abiturientų negu 2020 m.
2021
m. pasirinko laikyti IT VBE 2582 kandidatai.
2020 m. IT VBE laikė 2834 kandidatai, išlaikymo riba siekė 20% iš 100 taškų.
2020 m. egzaminą išlaikė 92,03% kandidatų, 100-ukus gavo 6,34% kandidatų.
2019 m. išlaikė 96,76%, 100-ukus gavo – 10,6% kandidatų.
IT VBE laikysiantiems abiturientams šįmet pagalbos ranką ištiesė LInMA suburta šaunių IT mokytojų komanda projekte „IT VBE konsultacijos“, kurio metu abiturientai ir jų mokytojai tiesiogiai dalyvavo vienuolikoje paskaitų, skirtų visoms egzamino programos temoms, ir aštuoniolikoje pratybų, gvildenusių praktinius užduočių atlikimo aspektus. Visų konsultacijų – paskaitų ir pratybų – vaizdo įrašais ir jose naudota medžiaga, įkelta į LInMA svetainę, abiturientai ir jų mokytojai galėjo naudotis jiems patogiu laiku https://linma.org/2021/03/07/pasiruosimas-it-vbe-2021.
Egzaminą laikysiantys kandidatai galėjo susipažinti su IT VBE užduočių pavyzdžiais, kurie iliustruoja egzamino programos reikalavimus, su mokinių pasiekimų lygių aprašu, kuriame pateikti patenkinamo, pagrindinio ir aukštesniojo pasiekimų lygių reikalavimai pagal atskiras turinio sritis.

Abiturientai prieš egzaminą galėjo susipažinti su NŠA parengta testavimo skaitmenine aplinka TAO, kurioje per egzaminą atliks egzamino užduotis (vienas langas) ir atliktų praktinių užduočių failų įkėlimu (antras langas). Per egzaminą abiturientai skaitmeninėje aplinkoje matė tik vieną langą. Antras langas atsivėrė tik užvėrus pirmąjį. Taip ir liko neaiški paskirtis mygtuko „Praleisti ir baigti“ (kaip mokytojai juokavo: „Šio mygtuko funkcija tam, kad jo nespausti“).
Buvo kilę iššūkių ir egzamino vykdytojams, keliantiems kandidatų darbus į KELTO sistemą: sistema strigo, nepateikdama jokių pranešimų, teko kelti darbus pakartotinai, protokolai senoki ir t.t.
Egzamino organizatoriai ateityje turėtų geriau atlikti „namų darbus“: nevėluodami pateikti aiškinamąją medžiagą, instrukcijas tiek egzaminą laikysiantiems abiturientams, tiek egzamino vykdytojams, kad laukiant egzamino būtų mažiau nerimo, o egzamino metu mažiau staigmenų.
2021 m. IT VBE pagrindinės sesijos užduotys
https://www.nsa.smm.lt/wp-content/uploads/2021/06/IT_2021_pagr.pdf

Preliminarūs 2021 m. IT VBE atsakymai ir programavimo užduotys
https://www.kurstoti.lt/s/11512/preliminarus-it-egzamino-atsakymai-ir-programavimo-uzduotys-2021