Meniu Uždaryti

Metodinė ir mokomoji medžiaga mokytojams, dirbantiems pagal atnaujintą informatikos programą

Šiame tinklalapyje stengsimės surinkti į vieną vietą nuorodas mokomosios ir metodinės medžiagos, kuri galėtų būti naudinga Informatikos mokytojams, dirbantiems pagal atnaujintą Informatikos bendrąją programą. Jeigu žinote čia nepaminėtų šaltinių, kurie praverstų mokytojams, siųskite nuorodas el. pašt. in**@**nma.org. Tik nurodykite, kurios klasės ir kuriai temai tai skirta. Įtrauksime jas.

Pradžioje bandome skirstyti medžiagą pagal koncentrus (kas du metai), o juose – pagal ugdymo sritis. Pabaigoje kaupsime nuorodas į šaltinius, kur yra daug medžiagos, bet sunku priskirti kuriai nors konkrečiai sričiai ar klasei/koncentrui.

5–6 klasės

 • Skaitmeninio turinio kūrimo mokymo(si) turinys:
 • Algoritmų ir programavimo mokymo(si) turinys:
 • Duomenų tyrybos ir informacijos mokymo(si) turinys:
 • Technologinių problemų sprendimo mokymo(si) turinys:
 • Virtualiosios komunikacijos ir bendradarbiavimo mokymo(si) turinys;
 • Saugaus elgesio mokymo(si) turinys:

7–8 klasės

 • Skaitmeninio turinio kūrimo mokymo(si) turinys:
 • Algoritmų ir programavimo mokymo(si) turinys:
 • Duomenų tyrybos ir informacijos mokymo(si) turinys:
 • Technologinių problemų sprendimo mokymo(si) turinys:
 • Virtualiosios komunikacijos ir bendradarbiavimo mokymo(si) turinys:
 • Saugaus elgesio mokymo(si) turinys:

9–10 (I–II gimnazijos) klasės

III–IV gimnazijos klasės

Kita naudinga informacija: