Meniu Uždaryti

Informacinių ir ryšių technologijų (IRT) įgūdžių Lietuvoje apžvalga

Vyriausybės strateginės analizės centras (STRATA) parengė leidinį „Informacinių ir ryšių technologijų (IRT) įgūdžių Lietuvoje apžvalga“ (nuoroda el. leidiniui parsisiųsti: Informacinių ir ryšių technologijų (IRT) įgūdžių Lietuvoje apžvalgą). Leidinyje nagrinėjami įgūdžiai, reikalingi aukštos kvalifikacijos IRT specialistams Lietuvos darbo rinkoje.

Apžvalgoje nurodoma, kad pasaulinė Covid-19 pandemija suveikė kaip katalizatorius ir paskatino ne tik įmonių ir visuomenės skaitmenizacijos procesus, bet ir IRT tobulinimą bei praktinio taikymo sprendinių paiešką. Todėl  yra tikslinga nustatyti IRT kaitos tendencijų aktualumą Lietuvai ir įvertinti pasiruošimą šiai kaitai.

Apžvalgoje analizuojamos globaliu mastu perspektyvos IRT sritys ir joms įveiklinti reikalingų įgūdžių tendencijos. Pateikiama strateginio lygmens dokumentų apžvalga, kuria yra siekiama identifikuoti IRT srities pozicionavimą bei numatomas vystyti IRT sritis. Nagrinėjama Lietuvos IRT rinka, siekiant identifikuoti šalies IRT įmonių profilį, jose dirbančių IRT specialistų charakteristikas bei jų užimtumo prognozę.

Šia apžvalga buvo siekiama suformuoti metodines gaires tolimesniems tyrimams, leidžiantiems tiksliau identifikuoti, kokie aukšto lygio IRT įgūdžiai bus paklausūs Lietuvos darbo rinkoje per ateinančius 3-5 metus bei kokių veiksmų reiktų imtis siekiant užtikrinti šių reikalingų įgūdžių vystymą.

Informacijos šaltinis: https://strata.gov.lt/lt/naujienos/8-naujienos/810-pristatyta-irt-igudziu-apzvalga.